Detail information of AT1G01100_circ_g.3


General Information
CircRNA Name AT1G01100_circ_g.3
ID in PlantcircBase ath_circ_000020
Alias NA
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 50699-50882  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   i-circRNA
Identification method CIRCexplorer
Parent gene AT1G01100
Parent gene annotation 60S acidic ribosomal protein P1-1
Parent gene strand -
Alternative splicing AT1G01100_circ_g.1 AT1G01100_circ_g.2
Support reads 1
Tissues root
Exon boundary   No-No
Splicing signals   CG-AC
Number of exons covered 0
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   GTCAAAAGAAACGGTTCCAAAACCCTACTGACTAAAGCAAAGAGACCAATCAAGATTTAGAAAT
AGACAAGCAGGAGTCAAAGGAAAGATACataaaatacttgttcaattcctgaccaaataatact
ataccaaatccttatcactccataagaatcattttcactaagtttctaactatcaa
Assembled circRNA sequence   Yes
Full-length trsnacripts Transcript length: 184
Transcript exons: 50699-50882
ATAAAATACTTGTTCAATTCCTGACCAAATAATACTATACCAAATCCTTATCACTCCATAAGAA
TCATTTTCACTAAGTTTCTAACTATCAAGTCAAAAGAAACGGTTCCAAAACCCTACTGACTAAA
GCAAAGAGACCAATCAAGATTTAGAAATAGACAAGCAGGAGTCAAAGGAAAGATAC

Genomic sequence ATAAAATACTTGTTCAATTCCTGACCAAATAATACTATACCAAATCCTTATCACTCCATAAGAA
TCATTTTCACTAAGTTTCTAACTATCAAGTCAAAAGAAACGGTTCCAAAACCCTACTGACTAAA
GCAAAGAGACCAATCAAGATTTAGAAATAGACAAGCAGGAGTCAAAGGAAAGATAC
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.367833638
Functional Information
Coding potential N
Potential coding position NA
Potential amino acid sequence NA
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Chu et al., 2017