Detail information of AT1G01100_circ_g.2


General Information
CircRNA Name AT1G01100_circ_g.2
ID in PlantcircBase ath_circ_000019
Alias 1:50419-50963
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 50419-50963  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   ue-circRNA
Identification method find_circ; CIRI2
Parent gene AT1G01100
Parent gene annotation 60S acidic ribosomal protein P1-1
Parent gene strand -
Alternative splicing AT1G01100_circ_g.1 AT1G01100_circ_g.3
Support reads 2/1
Tissues root;flower
Exon boundary   Yes-Yes
Splicing signals   CT-AC
Number of exons covered AT1G01100.1:2
AT1G01100.4:2
AT1G01100.2:2
AT1G01100.3:3
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   GGAGTCAAAGGAAAGATACCGTGATAGCGATACCCTCGTCCTCGAGGATCATAACAGCGTAGCT
GCAAGCAAGCTCTCCAACTGTCGACATTTTTTTATCcttcttcttctcctcagcagcaggagca
gctgccgcaccaccgccagcagctggagcagcagctgcaaccggagcaccacctccaccaccag
caccaacg
Assembled circRNA sequence   NA
Full-length trsnacripts NA
Genomic sequence CTTCTTCTTCTCCTCAGCAGCAGGAGCAGCTGCCGCACCACCGCCAGCAGCTGGAGCAGCAGCT
GCAACCGGAGCACCACCTCCACCACCAGCACCAACGTTCATGATGAGATCAGTCACGTTACGTT
TCTCAGCCATCTTGGCGAATAGCATTGGCCAGTATGACTCAATACTAACACCAGCAGCTTTCAC
CAAGGTCGCGATTTTGTCAGCCTATCAACGACATAAACAAACACAAGTAAAGATCTTTACCCAA
TTCAAAACACATTTAGACAGATACATAAAATACTTGTTCAATTCCTGACCAAATAATACTATAC
CAAATCCTTATCACTCCATAAGAATCATTTTCACTAAGTTTCTAACTATCAAGTCAAAAGAAAC
GGTTCCAAAACCCTACTGACTAAAGCAAAGAGACCAATCAAGATTTAGAAATAGACAAGCAGGA
GTCAAAGGAAAGATACCGTGATAGCGATACCCTCGTCCTCGAGGATCATAACAGCGTAGCTGCA
AGCAAGCTCTCCAACTGTCGACATTTTTTTATC
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.17111936
Functional Information
Coding potential NA
Potential coding position NA
Potential amino acid sequence NA
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Philips et al., 2020