Detail information of AT1G02740_circ_g.2


General Information
CircRNA Name AT1G02740_circ_g.2
ID in PlantcircBase ath_circ_000311
Alias At_ciR4598
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 600065-601372  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   e-circRNA
Identification method find_circ
Parent gene AT1G02740
Parent gene annotation Protein MRG2
Parent gene strand -
Alternative splicing AT1G02740_circ_g.1 AT1G02740_circ_g.3 AT1G02740_circ_g.4 AT1G02740_circ_g.5 AT1G02740_circ_g.6 AT1G02740_circ_g.7
Support reads 3
Tissues leaf
Exon boundary   Yes-Yes
Splicing signals   CT-AC
Number of exons covered AT1G02740.1:5
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   ACTCTTAATCCCTTGCTGTTTCAAACCCTGTTCTTTCTGTTTCTCAATATTCTCATCTGAATGT
TTCAACAGACAGTCCAGCCTTATCCATTCGTCCCAAcaaagagtcgcaacaaatgctctgctcc
gtacacagttgaaggagaaacaccccctgatacggattcctcgtactgcttccgttcattgttg
taaagcaa
Assembled circRNA sequence   NA
Full-length trsnacripts NA
Genomic sequence CAAAGAGTCGCAACAAATGCTCTGCTCCGTACACAGTTGAAGGAGAAACACCCCCTGATACGGA
TTCCTCGTACTGCTTCCGTTCATTGTTGTAAAGCAACATCACCGGTAAAGCTTTGTCAAAGTAG
CAACGCAAGCCTTTCAGAATTTCCTCTAATGAATCTGTTACCCTATATAGATTCACCAAAGAAA
GTACTAGATATATCAGAAGCTTGGAATACGCTTTATCTGTCAACCAAATTATCCATGGAGCATA
TACAAATGATTTATACTCTCTTTAAGTATATGAGAATAGCAACAAAAGAGATTAACAAGTGTAA
CTGTTGGAAACTGACAGCAGAAAGAAACTATAATCCACAAAGAGCTTACCTGCCATGTTTCTTC
ATTTGGCTGTCAATGTACTTCTTCAAGATGCCATCCACATTTGGAGAACGCGGAAGTTGCACAA
GCTGCTCAGACAATTCCCAAAAATGACTTAAAATAAATTCCTTAACATATGCACCTAAATATGA
CATTCACAACAAATATATTCATGCGACTACAAGAATATTTTTTCTCTGACTAAATGAATCAAAA
GACTATGGTCAACTGCGTCAAAACACACAGAAAAGACCGTTTGAGAATTGAGAGAAGAAATAAC
AGGCTGATAGAAATACCTTCTGCATCTGAGTAACAAATTCAAAATCGTCAAGAAGTTGCTTCCT
TAATGCTGGTGGAATATTGAAACTTAAAAGGTTGTCAGAGGGAAGCACATTCTTCTCCTGTATT
CAGCAAACAACAAGACATGAGTAAGACTCCCCTGATTAAAAAAATCCCTGGATATTTGGAAGCT
GAAAGATTAAGCAAATACATCCACTAAAGGAGCGATTACCGTATCAACAGAATCTTGCTTCCGC
TTTCTTCCTCTAGCAACTGCAAAAATTAAGAAAATATTGAACAAAATCTCAGCTGACACAATAT
CTCAACTGACACAATATCTCAACTAACAACGAAAGATGTGTATGTATACTTTAATCTCAACAAC
TTCTACTTAGTCGACATAGAATAAAGCAAGCAAGACCAAATGAGAGTCCCTGATAGAGACTCTG
AATATCCACAAAAGCAGCAAGATATCCATCGAGACAAGAATATGCAAAACAAACAAAAGAAGAA
GCTGACTGACCATTAGGGCTTCTAGGTTTCATCTTTGACACTTTCCAAGCCATAGCACTCTTAA
TCCCTTGCTGTTTCAAACCCTGTTCTTTCTGTTTCTCAATATTCTCATCTGAATGTTTCAACAG
ACAGTCCAGCCTTATCCATTCGTCCCAA
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.108782646
Functional Information
Coding potential N
Potential coding position NA
Potential amino acid sequence NA
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Ye et al., 2015