Detail information of AT1G02740_circ_g.3


General Information
CircRNA Name AT1G02740_circ_g.3
ID in PlantcircBase ath_circ_000312
Alias 1:600434-600976
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 600434-600976  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   e-circRNA
Identification method find_circ; CIRI2
Parent gene AT1G02740
Parent gene annotation Protein MRG2
Parent gene strand -
Alternative splicing AT1G02740_circ_g.1 AT1G02740_circ_g.2 AT1G02740_circ_g.4 AT1G02740_circ_g.5 AT1G02740_circ_g.6 AT1G02740_circ_g.7
Support reads 1/2
Tissues root
Exon boundary   Yes-Yes
Splicing signals   CT-AC
Number of exons covered AT1G02740.1:3
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   TCCCTGGATATTTGGAAGCTGAAAGATTAAGCAAATACATCCACTAAAGGAGCGATTACCGTAT
CAACAGAATCTTGCTTCCGCTTTCTTCCTCTAGCAActgccatgtttcttcatttggctgtcaa
tgtacttcttcaagatgccatccacatttggagaacgcggaagttgcacaagctgctcagacaa
ttcccaaa
Assembled circRNA sequence   NA
Full-length trsnacripts NA
Genomic sequence CTGCCATGTTTCTTCATTTGGCTGTCAATGTACTTCTTCAAGATGCCATCCACATTTGGAGAAC
GCGGAAGTTGCACAAGCTGCTCAGACAATTCCCAAAAATGACTTAAAATAAATTCCTTAACATA
TGCACCTAAATATGACATTCACAACAAATATATTCATGCGACTACAAGAATATTTTTTCTCTGA
CTAAATGAATCAAAAGACTATGGTCAACTGCGTCAAAACACACAGAAAAGACCGTTTGAGAATT
GAGAGAAGAAATAACAGGCTGATAGAAATACCTTCTGCATCTGAGTAACAAATTCAAAATCGTC
AAGAAGTTGCTTCCTTAATGCTGGTGGAATATTGAAACTTAAAAGGTTGTCAGAGGGAAGCACA
TTCTTCTCCTGTATTCAGCAAACAACAAGACATGAGTAAGACTCCCCTGATTAAAAAAATCCCT
GGATATTTGGAAGCTGAAAGATTAAGCAAATACATCCACTAAAGGAGCGATTACCGTATCAACA
GAATCTTGCTTCCGCTTTCTTCCTCTAGCAA
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.116510743
Functional Information
Coding potential NA
Potential coding position NA
Potential amino acid sequence NA
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Philips et al., 2020