Detail information of AT1G01950_circ_g.7


General Information
CircRNA Name AT1G01950_circ_g.7
ID in PlantcircBase ath_circ_000161
Alias NA
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 327237-327866  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   e-circRNA
Identification method CIRCexplorer, PcircRNA_finder
Parent gene AT1G01950
Parent gene annotation Kinesin-like protein
Parent gene strand +
Alternative splicing AT1G01950_circ_g.8
Support reads 2
Tissues whole_plant
Exon boundary   Yes-Yes
Splicing signals   GT-AG
Number of exons covered AT1G01950.3:3
AT1G01950.4:3
AT1G01950.1:3
AT1G01950.2:3
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   AAGGCAGCTCAAAGCATTTGATGATGATGTGGAGAGAATAAATCGACAAGCACAAAATCGTATA
TCAGAAGTTGAAAAGAACTTTGCAGAGGCCTTAGAGgcagcgaaggacacatgctggaggaagc
taaatccattaatctctcacttagtgctttagggaaatgcataaatgcaatagctgagaatagc
cctcatgt
Assembled circRNA sequence   NA
Full-length trsnacripts NA
Genomic sequence GCAGCGAAGGACACATGCTGGAGGAAGCTAAATCCATTAATCTCTCACTTAGTGCTTTAGGGAA
ATGCATAAATGCAATAGCTGAGAATAGCCCTCATGTTCCACTTCGTGATTCAAAACTTACTCGC
TTGTTGAGAGATTCATTTGGTGGTTAGTTATCTTATTGCTCATAGGCTAAGTCCTATTGTCTTG
AATTCTGAATTCCTAATAAATGGACTTTTCTATATTACCATTTGTTGTTTGCATTTCAGGCACA
GCAAGAACATCCCTAATTGTGACCATTGGTCCCTCTCCGCGTCATAGAGGAGAGACAACCAGTA
CTATATTATTTGGTCAAAGGGTGGGCTCTTACTACTTTAACCTAACCCCTAGTGTAGAAGTCTG
TTGAGAAATTTCAATTCATAAGTGTTTTTAAATCTTGGGCAGGCCATGAAGGTAGAGAATATGT
TAAAGATAAAGGAAGAATTTGATTACAAGAGTTTATCCAAGAAACTTGAGGTCCAACTGGATAA
GGTGATTGCTGAAAACGAAAGGCAGCTCAAAGCATTTGATGATGATGTGGAGAGAATAAATCGA
CAAGCACAAAATCGTATATCAGAAGTTGAAAAGAACTTTGCAGAGGCCTTAGAG
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.21768804
Functional Information
Coding potential N
Potential coding position NA
Potential amino acid sequence NA
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Chu et al., 2017