Detail information of AT1G01950_circ_g.8


General Information
CircRNA Name AT1G01950_circ_g.8
ID in PlantcircBase ath_circ_000162
Alias NA
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 327663-327866  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   e-circRNA
Identification method PcircRNA_finder
Parent gene AT1G01950
Parent gene annotation Kinesin-like protein
Parent gene strand +
Alternative splicing AT1G01950_circ_g.7
Support reads 1
Tissues whole_plant
Exon boundary   Yes-Yes
Splicing signals   GT-AG
Number of exons covered AT1G01950.4:1
AT1G01950.1:1
AT1G01950.2:1
AT1G01950.3:1
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   AAGGCAGCTCAAAGCATTTGATGATGATGTGGAGAGAATAAATCGACAAGCACAAAATCGTATA
TCAGAAGTTGAAAAGAACTTTGCAGAGGCCTTAGAGgccatgaaggtagagaatatgttaaaga
taaaggaagaatttgattacaagagtttatccaagaaacttgaggtccaactggataaggtgat
tgctgaaa
Assembled circRNA sequence   NA
Full-length trsnacripts NA
Genomic sequence GCCATGAAGGTAGAGAATATGTTAAAGATAAAGGAAGAATTTGATTACAAGAGTTTATCCAAGA
AACTTGAGGTCCAACTGGATAAGGTGATTGCTGAAAACGAAAGGCAGCTCAAAGCATTTGATGA
TGATGTGGAGAGAATAAATCGACAAGCACAAAATCGTATATCAGAAGTTGAAAAGAACTTTGCA
GAGGCCTTAGAG
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.339855804
Functional Information
Coding potential Y
Potential coding position 327666-327863(+)
Potential amino acid sequence MKVENMLKIKEEFDYKSLSKKLEVQLDKVIAENERQLKAFDDDVERINRQAQNRISEVEKNFAE
ALEAMKVENMLKIKEEFDYKSLSKKLEVQLDKVIAENERQLKAFDDDVERINRQAQNRISEVEK
NFAEALEAMKVENMLKIKEEFDYKSLSKKLEVQLDKVIAENERQLKAFDDDVERINRQAQNRIS
EVEKNFAEALEAMKVENMLKIKEEFDYKSLSKKLEVQLDKVIAENERQLKAFDDDVERINRQAQ
NRISEVEKNFAEALE(+)
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Chu et al., 2017