logo

circRNA ID
AT1G01060_circ_g.3
Alias
ath_circ_000009, Chr1:35986|36624
Organism
Arabidpsis thaliana
Position
chr1: 35986-36624  JBrowse»
Reference genome
TAIR10.38
Type  
e-circRNA
Identification method
CIRCexplorer; CIRI
Parent gene
Parent gene annotation
LHY1
Parent gene strand
-
Alternative splicing
NA
Splice junction sequence  
CAACTTCTAAACATAGTCATAGATCGATATGAAAAAATGGTACCTTTACACAAGATAACGAAAG
TGTTTTAAAAAGATCTGAAAGGATCATCAACTTACCtgagcttttccaaactggagatggaaaa
atgcagctcagatgtgaaatcctgagattcatgaaattgaccacatcaccaaggttgaaaaaag
tcttatac
Support reads
37
Tissues
seedling
Exon boundary  
No-Yes
Splicing signals  
TT-TG
Sanger sequencing for BSS  
NA
PCR primers for BSS  
NA
Assembled circRNA sequence  
NA
Sanger sequencing for FL  
NA
PCR primers for FL  
NA
Genomic sequence
TGAGCTTTTCCAAACTGGAGATGGAAAAATGCAGCTCAGATGTGAAATCCTGAGATTCATGAAA
TTGACCACATCACCAAGGTTGAAAAAAGTCTTATACTGACCCGAATTTTTCGGGGTAGAGATGA
TAGAGTTACTTCATGTCCTGTCCTATAGGGCAAGGAGGTTTGGTTTCCATATGGATGGCTAAAA
GAATTCATGCAATCCCATTATTTCATCGACTTTAGTGAATATGGGACAATTGTGTCATCCAAAT
GCAACGCTAGTTATGTTAATTTGGACCTATCTTATGGTCTCAGAGAAGAAAGCTCTCTGTAGAG
TTTTTTCTAACAGTAAGTTTGGACAGACCAATCTAATGTTAAGTTTAGTTGAACAGAGTAAATG
AAAAAGATAAAAAACGATCGAGATGCAATCCTCGGAACCAACCAACTCTACTTAGCAAAACACA
CTCTACTTAGACGCCTAATTTCTAGTTGAAGCAATTAGAGAAAAGGAAGAATAAGAAGAACCTT
CTATCATCTTTTCCAGACAGTGACAGGCAACTTCTAAACATAGTCATAGATCGATATGAAAAAA
TGGTACCTTTACACAAGATAACGAAAGTGTTTTAAAAAGATCTGAAAGGATCATCAACTTACC
Number of exons covered
AT1G01060.2:1
AT1G01060.6:3
AT1G01060.3:1
AT1G01060.7:1
AT1G01060.5:3
AT1G01060.8:1
AT1G01060.1:1
AT1G01060.4:1
Conserved circRNAs
NA
Coding potential
NA
Potential coding position
NA
Potential amino acid sequence
NA
Sponge-miRNAs
NA
circRNA-miRNA-mRNA network
References
Zhang et al., 2020

Copyright©2017-2021 Institute of Crop Sciences / Institute of Bioinformatics, Zhejiang University.
Any questions or suggestions, please contact the Fan's lab, bioinplant@zju.edu.cn
For submittion, please click here. Last modified at 2021-03-09.

Supported by   nsfc    zju