Detail information of AT1G02010_circ_g.1


General Information
CircRNA Name AT1G02010_circ_g.1
ID in PlantcircBase ath_circ_000170
Alias NA
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 350658-350966  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   e-circRNA
Identification method PcircRNA_finder
Parent gene AT1G02010
Parent gene annotation secretory 1A
Parent gene strand +
Alternative splicing NA
Support reads 1
Tissues whole_plant
Exon boundary   Yes-Yes
Splicing signals   GT-AG
Number of exons covered AT1G02010.5:2
AT1G02010.1:2
AT1G02010.4:2
AT1G02010.2:2
AT1G02010.6:2
AT1G02010.3:2
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   GCAGGACACAAACCCGGAAAACAAATTACGGCTTTTGATGATTTATGCAACAGTGTACCCCGAG
AAGTTTGAAGGTGACAAGGGTGTGAAGCTAATGCAGctagctggaaaaattaatagaataatca
gagacacaggacttcgggatcttgggcagctggaacaagatcttgtttttggagatgcaggtgc
caaggacg
Assembled circRNA sequence   NA
Full-length trsnacripts NA
Genomic sequence CTAGCTGGAAAAATTAATAGAATAATCAGAGACACAGGACTTCGGGATCTTGGGCAGCTGGAAC
AAGATCTTGTTTTTGGAGATGCAGGTGCCAAGGACGTTATCAACTTTCTGAGGACGAATCAGGT
GAATAAGTTTGAAACATGACAAAAAAAACTTGATAGCCGCATTGATTTAGTGTTTGAAATGACA
CATCATGTATTTAAAATGCAGGACACAAACCCGGAAAACAAATTACGGCTTTTGATGATTTATG
CAACAGTGTACCCCGAGAAGTTTGAAGGTGACAAGGGTGTGAAGCTAATGCAG
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.254383089
Functional Information
Coding potential Y
Potential coding position 350904-350963(+)
Potential amino acid sequence MIYATVYPEKFEGDKGVKLMQLAGKINRIIRDTGLRDLGQLEQDLVFGDAGAKDVINFLRTNQD
TNPENKLRLLMIYATVYPEKFEGDKGVKLMQLAGKINRIIRDTGLRDLGQLEQDLVFGDAGAKD
VINFLRTNQDTNPENKLRLLMIYATVYPEKFEGDKGVKLMQLAGKINRIIRDTGLRDLGQLEQD
LVFGDAGAKDVINFLRTNQDTNPENKLRLLMIYATVYPEKFEGDKGVKLMQ(+)
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Chu et al., 2017