Detail information of AT1G02960_circ_g.3


General Information
CircRNA Name AT1G02960_circ_g.3
ID in PlantcircBase ath_circ_000360
Alias NA
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 667541-669650  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   e-circRNA
Identification method CIRCexplorer, PcircRNA_finder
Parent gene AT1G02960
Parent gene annotation Kinetochore protein
Parent gene strand -
Alternative splicing AT1G02960_circ_g.1 AT1G02960_circ_g.2 AT1G02960_circ_g.4
Support reads 1
Tissues root, whole_plant
Exon boundary   Yes-Yes
Splicing signals   CT-AC
Number of exons covered AT1G02960.6:10
AT1G02960.5:10
AT1G02960.2:10
AT1G02960.3:10
AT1G02960.1:10
AT1G02960.4:10
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   GACAATGAAACACAAAGATCTAAAATCGAAATTTCAGATGAAGAAAAAGAAGCAATCATCAGTC
CTCACCAGATATGCTCTGATCGGAATCTGGATTCCCctgcttctccgattccgctttgcaattt
cctcatgatttccatttccgtctctttttcttgtttcatgatctgttgcagcttgccatacagg
ctagagcc
Assembled circRNA sequence   NA
Full-length trsnacripts NA
Genomic sequence CTGCTTCTCCGATTCCGCTTTGCAATTTCCTCATGATTTCCATTTCCGTCTCTTTTTCTTGTTT
CATGATCTGTTGCAGCTTGCCATACAGGCTAGAGCCACTGCAAATTGATGCAACCAAAAATGGG
TTTTCATGTTAACTGATGTGTGATTTTAAGAGTGTGGTGCATAAAAGATGTTGAGAGTTTGATT
ACCCAGATAATTTAGGTGAACCGAACAAGAGACCTTCTTTGCTCAAAGAGGAAGCTTTTATTGC
TTCATCAAACCGGTCCCCAACAAATTGTTTCTTCTGGTTGGAAATGTTTGGCACTGAGCTTTGA
TAACTAGGCTATGTCACAGAACAATATAATTTGAATTTGACTGTAAACTGAGGAGAAGGAGATT
ACCCAAATCACAAGAAAGGAAAAGAATAAAACCTCATCATCGCTTGATGATCCACTATCCATAG
GTCCAGGAAGTTCATCATCAGTATCACTATCTTGGAAGTTAGATGAATTTCCCTTATGAGTAAA
TTTCCGACTTTTTGCTTCATGTCTGCTGTCCTGGAGCAGAAAGGAGGCCAAACGAATGAAACAG
ATGTCTGAGAGCAAAGCAGCAAATCAAATGCTAATCCACTGTATAATCAATAATACCAGTTCAG
AGCTTCTTTTTATCAGTCTAATTTTATCTAGAGGAATTTCTTGAAGCTTGGGTACCGCATCTTT
AGTGCACTCGTGCAAAACTTCTCTCGACTCAGCAACAGAAACACCCTGCCTGTTTTCTGATCTT
TCATCAAAACTGTTGGGGCATTCAATAATTGGATCCTCTTCTATAGCCTGATCCTCCACATCAG
GCTCAAAGATTTCAGCCATGTCACTTATCTTGGATGACGTTTCTCCATGAGTATGTGAGTTAAA
TGAAAATTTTGGCCTCCCATGATCTTTGAGACCTGCATATACATTAGAAACCCAACTCAGAGAT
TTCAGAAAATCGTGCATACATGATCTGTTTCTTTGAGTTTTCATACGTGGTGCAACGTTCTTTA
ACTTGTACGGTAAAAAAATACCAAGAAGAGTTTTGGATAAAACAGTACCATTACTACTTTTCTT
GGCTCTGAAGCCAGATAGATGGGATGATGCGACTGAAGCAACACCATTCAAATGGATTAGTGAC
TTGGTTTCTTTACTTATAGCAGACCAAGTTGCCACTTGTTCATCATGTGTAATCTGAAGGCAAC
AACAATCACCATTCAAAACATAAGTAGAGGATACTGTCACCAATTTGAAGAACTTATCAAGATG
CATGAGTGAAATGGACTCCAAGATTAGAAGGTAACCTCATCATCTGACCCATTTTCCTGAGCAG
ATATGCATGCTAATCCAGTTCTTCTGGAAGAAGAAATATAACTCTCCTCGGGGGAGTCAGGAAC
TTCGACCACATCTTCAAGAGAGGATGATATCTTCCGTAGCTAAAAAGGAAATTTCTCTCATCAC
CATTTGATTCCAATATTCCTCCAAAAAAGAAGCTGCACAAAAGAATTTGCAACGAAAAAGACTC
ACAGTTGCTTCCAGAGTTACATCACCGGTTTCCCTAGCATAATTTAGCTCACCACAACCTGGAA
ACAACACAGAAGCTCTTTGTGAAACTTGACTGAAGTTAAATAGTCGTAGAAAAGGCTTGACCGC
AAAATGGATATATTATATGTACCTATGAGTTTTTCGAGCTTTGTTTGAAGTAGTAATCCTCTCT
ACAATATTGAAGCCAACTATGGTCAAACCACAATCAAATTCCCTATAGCTCCTCAAAAAAAACT
ACTCAAGCCAACAACAATCAATTCGGCAAATCAGAAGTTGCCAAGTTCTTTCTCAAAGACAACT
TCTCAGGAGTTCACAGAGAGCTTTATGCAAGCTTAACGAATCGAAAGTTGAGATTAAACATTAC
CTCTTGTTCCTTCGCATTCTCCTTCGGCGAAATATCATTTTCTTCTTCTTCCTCTAAAAGACCA
AACAACAGCTTGAGAATCACTCGATAGACAATGAAACACAAAGATCTAAAATCGAAATTTCAGA
TGAAGAAAAAGAAGCAATCATCAGTCCTCACCAGATATGCTCTGATCGGAATCTGGATTCCC
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.120327128
Functional Information
Coding potential N
Potential coding position NA
Potential amino acid sequence NA
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Chu et al., 2017