Detail information of AT1G01060_circ_g.6


General Information
CircRNA Name AT1G01060_circ_g.6
ID in PlantcircBase ath_circ_000012
Alias NA
Organism Arabidpsis thaliana
Position chr1: 37373-37777  JBrowse»
Reference genome TAIR10.38
Type   u-circRNA
Identification method PcircRNA_finder
Parent gene AT1G01060
Parent gene annotation LHY1
Parent gene strand -
Alternative splicing AT1G01060_circ_g.7
Support reads 1
Tissues leaf
Exon boundary   Yes-No
Splicing signals   CT-AC
Number of exons covered AT1G01060.7:2
AT1G01060.6:1
AT1G01060.3:2
AT1G01060.4:2
AT1G01060.5:1
AT1G01060.1:2
AT1G01060.2:1
Experimental Information
Sanger sequencing for BSS   NA
PCR primers for BSS    NA
Sanger sequencing for FL    NA
PCR primers for FL    NA
Sequences
Splice junction sequence   AAAAAAAAATCTCTAAAAATAAATTTAAAAAACAGAGAGAAGAAGGAAGAAGATAACTGAAGAA
GAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGGAAGAccaaacgaatccaccgcagccaaaacct
tcacaaatcttcatatcagtaatcaatcaccagattcgtatcatttatgctaacttttagagct
aataagat
Assembled circRNA sequence   NA
Full-length trsnacripts NA
Genomic sequence CCAAACGAATCCACCGCAGCCAAAACCTTCACAAATCTTCATATCAGTAATCAATCACCAGATT
CGTATCATTTATGCTAACTTTTAGAGCTAATAAGATTTAGTTAATCGCTTCTATAAGTTTCTCA
GCAGCCAAACAGAGATCTTAGTATGTTATAGGAATCCTAGAAACTGCTCATAATGTAAACTGTT
ATACCCTTGAGAGTAGCCATGGAGGAGACAAGTATGCAATCTGACTTATCATCTCACCGGGAAC
TCCCCGGAGAAGTCATCGTTCCCGGAAATAATCAAATCGGAAGCAAAACAAAAAAAAATCTCTA
AAAATAAATTTAAAAAACAGAGAGAAGAAGGAAGAAGATAACTGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAA
GAAGAAGAAGAAGAAGGAAGA
Conservation Information
Conserved circRNAs NA
PMCS 0.229716584
Functional Information
Coding potential N
Potential coding position NA
Potential amino acid sequence NA
Sponge-miRNAs NA
circRNA-miRNA-mRNA network  VISUALIZATION
Potential function description NA
Other Information
References Chu et al., 2017