Xiao Bingguang

 
Yunnan Institute of Tobacco Science,  
Nieer Road No. 47,  
Yuxi, Yunnan, P.R.C. 653100  

Phone: 0877-2056539O

 
Email: xiaobg@263.net
 
     
 
       
  Education:    
  1989.91993.7 B.S. Study in Agronomy, Hubei Agriculture College, Jingzhou, China.  
  1993.91996.7 M.S Study in Genetics and Crop Breeding, Yunnan Agricultural University, Kunming, China.  
  2000.9 Ph.D Study in Genetics and Crop Breeding, Zhejiang University, Hangzhou, China.  
     
  Position:    
  1996.7 Assistant researcher in Yunnan Institute of Tobacco Science, and China Tobacco Breeding (Southern) Center, Yuxi, China.  
       
  Interests:    
  Breeding and genetic analysis in Tobacco.  
  Mapping and Marker-assisted selection.  
       
  Publication:    
  1.Xiao Bingguang, Lu Jiangping, Lu Xiuping, Bai Yongfu, Wang Shaokun, Li Tianfei. The classification of flue-cured tobacco varieties using RAPD analysis. Acta Tabacaria Sinica, 2000, 6(2): 1015. (in Chinese)  
  2. Xiao Bingguang, Zhang Yanchun, Lu Xiuping, Wang Shaokun. The Principal component analysis and cluster analysis of the flue-cured tobacco varieties. Seeds, 2000, (2): 2729. (in Chinese)  
  3. Xiao Bingguang, Zhu Jun, Lu Xiuping, Bai Yongfu, Li Yongping. Analysis on genetic contribution of agronomic traits to yield in flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.). Acta Genetica Sinica, Accepted.  
     
  Links:    
  Institute of Bioinformatics, Zhejiang University  
  Zhejiang University  
     
     
 
  Last updated at Mar. 22nd 2005  
  Biocomputing Lab, Institute of Bioinformatics, Zhejiang University